Mer om näthat, -kulturer och -aktivism?

Answered by Marcin de Kaminski
Fråga: 
Vilka definitioner eller korta förklaringar finns om näthat, nätkulturer och nätaktivism? Vilka tips har du om böcker, artiklar och annat på nätet om detta? Jobbar med kuser (folkbildning) och behöver få fler kunskaper om detta. Med vänlig hälsning, Emma
Svar: 

Väldigt aktuell fråga, förstås. Definitionerna är inte helt enkla jämt, men jag ger dig mina resonemang. Som tur är finns bra svensk grundlitteratur för alla tre begreppen.

Näthatsbegreppet skulle jag vilja hävda fortfarande är under konstruktion. Följer man den allmänna debatten trycks alltmer in inom ramen för näthat. Jag ser det som rätt problematiskt, och tycker exempelvis att man bör försöka hitta ett sätt att skilja mellan exvis nätmobbing, -kränkningar och -hat. Just näthatet skulle då kunna vara ett samlingsord för de mer dominerande kränkningstrenderna som riktar sig mot kvinnor och invandrare i det offentliga.

Nätkulturer har i sin svenska tappning definierats av Umeåforskaren Elza Dunkels (fö nästa gästsvarare!) som  "de processer som innefattar nätaktiviteter och de kulturer som bildas kring dessa". Det innebär alltså att de mellanmänskliga gemenskaper och det som hör därtill kan läggas in i nätkultursbegreppet. Det svåra här är att vi vanligtvis ser kulturer som något enhetligt och beständligt, medan nätkulturer ofta tycks vara flyktiga och flexibla. Ofta finns förstås också smittoeffekter mellan nät och kött, vilket gör det lurigt att se några tydliga gränser däremellan.

Nätaktivism innebär generellt att använda nätet för samhällsförändring, men jag brukar beskriva det som två grenar. En gren menar jag är politisk aktivism _på_ nätet, exempelvis Socialdemokraternas bloggnätverk eller Greenpeace socialamediekampanjer. Även så kallad slacktivism kan säkert räknas in hit också, när man skriver under namnlistor eller lajkar sidor på Facebook. Den andra grenen menar jag är politisk aktivism _för_ nätet, som ofta också kallas "hacktivism". Det vill säga när man använder tekniska hjälpmedel för teknopolitiska ändamål, som att komma runt nätcensur, komma åt information man tycker borde vara transparent, eller för att öka möjligheterna för kommunikation i krisområden.

Lästips (även för vidare referenser förstås):
Näthat: "Näthat - Rättigheter & Möjligheter" av Mårten Schultz
Nätkulturer: "Vad gör unga på nätet?" av Elza Dunkels
Nätaktivism _på_ nätet: "Gilla! - dela engagemang, passion och idéer via sociala medier" av Brit Stakston
Nätaktivism _för_ nätet: "Det nätpolitiska manifestet" av Christopher Kullenberg

 

3 October 2013 - 17:59