Terrordåd mot judarna

Answered by Einar Spetz
Fråga: 
Vad har det funnits för terrordåd mot judarna? Då och idag?
Svar: 

Hej! Det finns många böcker som beskriver utförligt terror mot/förföljelse av judarna genom historien. Jag har svårt att tänka mig kommunbibliotek och skolbibliotek som inte har information om ämnet. Många av bibliotekets böcker i ämnet hittar du i hyllan Koafh.En bok som ger en uttömmande beskrivning av ämnet är Trond Berg Eriksen m.fl. Judehatets svarta bok: antisemitismens historia från antiken till i dag (2008): libris.kb.se/bib/10582093 En vanlig bok på bibliotek med ett kortare format är Jansen, H., Boonstra, J. & Kniesmeyer, J. (1991) Antisemitismen: en historisk skildring i ord och bild. Stockholm: Natur och kultur: libris.kb.se/bib/7228904 I en artikel i tidskriften Populär Historia, nr. 9/1996 berättas om antisemitismens historia i Sverige: Oredsson, S. (1999). Judehatet kom före judarna. Populär historia, (1999:6, s. 62-66). Texten kan man läsa på tidskriftens webbplats: LÄNK! Svenskspråkiga Wikipedia har många artiklar som tangerar ämnet. Här är en översikt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Antisemitism   

22 May 2013 - 22:10

Categories